ต้านมะเร็งปอดด้วยน้ำจิงจูฉ่ายสกัดเย็น

จิงจูฉ่ายแยกกากสกัดเย็น

ต้านมะเร็งปอดด้วยน้ำจิงจูฉ่ายสกัดเย็น

จิงจูฉ่ายมีสรรพคุณทางยาสูง มีน้ำมันหอมระเหยจากลำต้น และใบ งานวิจัยพบว่า ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิต ช่วยขับลมในกระเพาะ และลำไส้ ช่วยบำรุงปอดฟอกเลือด ทำให้เลือดหมุนเวียนดี จิงจูฉ่ายมีโซเดียมต่ำจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต สารอาหารที่มีอยู่ในจิงจูฉ่ายช่วยป้องกัน และบรรเทาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งปอด

ส่ิงที่สำคัญในการทำน้ำแยกกากสกัดเย็นจิงจูฉ่าย คือ การคัดเลือกแห่งที่ซื้อถ้าเป็นไปได้ควรเลือกจากแหล่งที่ปลอดสารเคมี เมื่อเราได้จิงจูฉ่ายมาแล้ว ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ ประมาณ 3-4 รอบ หรือ แช่ด้วยน้ำส้มสายชู หรือ ผงฟู ก็จะทำให้เราดื่มน้ำสกัดเย็นจิงจูฉ่ายปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การทำน้ำแยกกากสกัดเย็นจิงจูฉ่ายให้อร่อย แนะนำว่าให้ผสมกับแอปเปิ้ลเขียวจะทำให้รสชาดชวนดื่มมากยิ่งขึ้น การผสมแอปเปิ้ลเขียวมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ชอบ ถ้าคั้นแยกกากออกมาแล้วรู้สึกว่ารสชาดยังไม่ถูกใจสามารถเพิ่มปริมาณแอปเปิ้ลเขียวได้ตามใจชอบ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอด หรือ ทานเพื่อสุขภาพเพื่อต้านมะเร็งไม่ควรนำผลไม้รสหวานมากผสม ควรเลือกผลไม้ที่ไม่หวาน เช่น แอปเปิ้ลเขียวเป็นต้น

การทำน้ำจิงจูฉ่ายด้วยวิธีการใช้เครื่องแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ทำลายสารอาหาร วิตามิน และเอนไซม์ เพราะสกัดด้วยรอบต่ำ ๆ ไม่เกิดปฎิกริยา Oxidation หรือ ลมแทรก การสกัดด้วยวิธีนี้จึงได้ประโยชน์ไปเต็ม ๆ