วิธีการล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัย

ล้างผักผลไม้ก่อนนำมาแยกกาก

วิธีการล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัย

เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์กันอีกแล้ว ว่าการรับประทานผักผลไม้สด ๆ ดีต่อสุขภาพ เพราะไม่ว่าจะทำงานวิจัยอีกกี่ครั้งกี่หนผลที่ได้ คือ ดีต่อสุขภาพ ปลอดโรค อายุยืน แก่ช้า การรับประทานผักผลไม้ให้ได้มาก  ๆ เพื่อจะได้วิตามินและเอนไซม์ ได้อย่างเต็มที่ ต้องวิธีแยกกากสกัดเย็น เราจะได้พลังสดมาดื่มให้ชื่นใจ แต่จะทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สสส. ได้ทำ Clip VDO ล้างผักผลไม้ไว้อย่างน่าสนใจ