น้ำทับทิม จากเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Oscar DA1000

น้ำทับทิม จากเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Oscar DA1000

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com