น้ำนมกะทิสกัดเย็น จากเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้ Oscar DA1200

น้ำนมกะทิสกัดเย็น จากเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้ Oscar DA1200

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com