เครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น ต้นอ่อนข้าวสาลี Oscar DA1000

เครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น ต้นอ่อนข้าวสาลี Oscar DA1000

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com