เครื่องคั้นแยกกากใบย่านางสกัดเย็น (น้ำคลอโรฟิลล์สด) Oscar DA1000

เครื่องคั้นแยกกากใบย่านางสกัดเย็น (น้ำคลอโรฟิลล์สด) Oscar DA1000

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com