นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง บริษัท จุยเซอร์ คลับ จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็น
เพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล

และตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที

การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่าน เฉพาะ

ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น

 

คลังข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จุยเซอร์ คลับ จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเรา เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น

 

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ ทาง บริษัท จุยเซอร์ คลับ จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้
 • รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

 

เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

และการบริการของเรานอก เหนือจากบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา ตรวจสอบและส่ง

ข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้า ออนไลน์นั้นๆ เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อ

การพัฒนา ปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อให้ เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่อที่เราจะ

สามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ

ของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา

 

และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเราและยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์

ของท่าน ผู้เป็นลูกค้าของเรา เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

การชำระเงินค่าสินค้าของท่านจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของเรา ท่านสามารถชำระ เงินค่าสินค้าผ่านทางตัวแทนของเราได้เพียงทางเดียวเท่านั้นตามข้อมูลการชำระ

เงินที่ปรากฏอย่าง ชัดเจนบนเว็บไซต์ โดยท่านต้องติดตามกระบวนการชำระเงินและแจ้งเราทุกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่าน ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ https://www.juicerclub.co.th/

 

นโยบายการคืนสินค้า

สำหรับสินค้าของทาง บริษัท จุยเซอร์ คลับ จำกัด มีนโยบายรับสินค้าคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
กรุณาติดต่อเรา เพื่อแจ้งความประสงค์ ต่อเจ้าหน้าที่ โดยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำตามเงื่อนไขการคืนสินค้าเบื้องต้น

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า มีดังต่อไปนี้:

 • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต หรือ สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือ สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เคยเปิดใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิม และจะต้องแนบใบกำกับภาษีส่งคืน เพื่อดำเนินการขอคืนสินค้า
 • การคืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

หลังจากพ้นระยะเวลา 7 วันดังกล่าวแล้ว หากพบว่าสินค้าของท่านมีปัญหาและยังอยู่ในช่วงรับประกัน กรุณาติดเราให้ทราบโดยด่วนนับตั้งวันพบปัญหา

 

กรุณาเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา

 • ยี่ห้อสินค้า
 • รุ่นสินค้า
 • หมายเลข Serial Number (หมายเลขจะแสดงอยู่ใต้มอเตอร์ของเครื่อง)
 • เลขที่และวันที่ในใบกำกับสินค้า
 • ชื่อผู้ซื้อในใบกำกับสินค้า
 • รายละเอียดของปัญหาที่พบ

ขั้นตอนที่ทำเพื่อพิสูจน์ปัญหา เช่น การเปลี่ยนอะไหล่ด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าชิ้นส่วนนั้นขัดข้องจริงโดยไม่ติดต่อเราก่อน เราจะไม่รับคืนสินค้า

 

การรับเงินคืน

ขั้นตอนการคืนเงินนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เราขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือช่องทางอื่นตามที่เห็นสมควร โดยเร็วที่สุด

 

หากไม่ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมา จะเกิดความล่าช้าในการคืนเงิน และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

 

เรารับคืนสินค้าเฉพาะที่มีสติ๊กเกอร์ประกันของทาง บริษัท จุยเซอร์ คลับ จำกัด หรือพิสูจน์ทราบว่าเป็นสินค้าที่จำหน่ายจากเราเท่านั้น