กะทิคั้นสด ๆ สกัดเย็น ด้วยเครื่องแยกกากผักผลไม้แยกกาก Angel Juicer

กะทิคั้นสด ๆ สกัดเย็น ด้วยเครื่องแยกกากผักผลไม้แยกกาก Angel Juicer

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com