คั้นน้ำทับทิมจากเครื่องคั้นน้ำผักผลไม้มือหมุน Lexen GP27

คั้นน้ำทับทิมจากเครื่องคั้นน้ำผักผลไม้มือหมุน Lexen GP27

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com