คั้นน้ำใบย่านางเครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็น มือหมุน Lexen GP27

คั้นน้ำใบย่านางเครื่องคั้นแยกกากสกัดเย็น มือหมุน Lexen GP27

เครื่องคั้นน้ำใบย่านางแบบแยกกากสกัดเย็น ด้วยวิธีการใช้มือหมุน ไม่ใช้ไฟฟ้า Lexen GP27 นำเข้าจากประเทศอเมริกา

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com