เปรียบเทียบน้ำสับปะรดสวนผึ้งสองเนื้อเมื่อนำมาสกัดเย็น จากเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Hurom รุ่น H200 ใหม่

เปรียบเทียบน้ำสับปะรดสวนผึ้งสองเนื้อเมื่อนำมาสกัดเย็น จากเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Hurom รุ่น H200 ใหม่

เปรียบเทียบเนื้องสับปะรดสวนผึ้ง ระหว่างเนื้อแข็ง กับ เนื้อนิ่ม ว่าชนิดไหน? จะสกัดน้ำออกมาได้ดีกว่ากันด้วยเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Hurom รุ่น H200

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com