วิธีทำน้ำสกัดแยกกาก น้ำเสาวรส จากเครื่อง SaveTime (SAVTM)

วิธีทำน้ำสกัดแยกกาก น้ำเสาวรส จากเครื่อง SaveTime (SAVTM)

การทำน้ำสกัดแยกกาก น้ำเสาวรส จากเครื่อง SaveTime (SAVTM) ระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้ง รอบสกัดต่ำที่สุดเพียง 33 รอบ/นาที ช่องใส่ผักผลไม้กว้างถึง 88 มิลลิเมต

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com