วิธีใช้งานเครื่องแยกกากผลไม้สกัดเย็น Blendplus Mini slow juicer ฉบับเต็ม

วิธีใช้งานเครื่องแยกกากผลไม้สกัดเย็น Blendplus Mini slow juicer ฉบับเต็ม

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com