วิธีใช้งาน ประกอบชุดคั้นน้ำผลไม้ SAVTM (Save Time) EP.1

วิธีใช้งาน ประกอบชุดคั้นน้ำผลไม้ SAVTM (Save Time) EP.1

วิธีใช้งานและการประกอบชุดคั้นน้ำผลไม้-SAVTM-Save-Time-EP1

ระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้ง สำหรับใช้ในครัวเรือนและเพื่อการพาณิชย์ รอบสกัดต่ำที่สุดเพียง 33 รอบ/นาที มีช่องใส่ผักผลไม้กว้างถึง 88 มิลลิเมตร ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพ

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com