อุปกรณ์ของเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Oscar DA1200

อุปกรณ์ของเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Oscar DA1200

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com