เซเลอรี่สกัดเย็น จากเครื่องแยกกากราคาพันต้น ๆ Blendplus Mini slow juicer

เซเลอรี่สกัดเย็น จากเครื่องแยกกากราคาพันต้น ๆ Blendplus Mini slow juicer

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com