เซเลอรี่สกัดเย็น จากเครื่องแยกกากราคาพันต้น ๆ Blendplus Mini slow juicer

เซเลอรี่สกัดเย็น จากเครื่องแยกกากราคาพันต้น ๆ Blendplus Mini slow juicer

ทำน้ำเซเลอรี่สกัดเย็น ด้วยเครื่อง Blendplus Mini slow juicer ราคาพันต้นๆ พกพาสะดวก ได้คุณประโยชน์จากผักผลไม้ครบถ้วน

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com