เลือกฝรั่งมาทำน้ำแยกกากสกัดเย็น พันธุ์ไหนดี? (Oscar DA1200)

เลือกฝรั่งมาทำน้ำแยกกากสกัดเย็น พันธุ์ไหนดี? (Oscar DA1200)

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com