(คลิปเต็ม) วิธีใช้งาน เครื่องแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Hurom รุ่น H320N

(คลิปเต็ม) วิธีใช้งาน เครื่องแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Hurom รุ่น H320N

ดูหัวข้อการใช้งานต่าง ๆ แตะที่สารบัญเวลาด้านล่างคลิป

00:00 อุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่อง

00:24 แนะนำการใช้งานครั้งแรก

01:04 ถอดอุปกรณ์ชุดคั้น ไปล้างทำความสะอาด

01:12 ถอด Mega Hopper ออกจากชุดคั้น

01:45 ถอด-ใส่ ส่วนประกอบ Mega Hopper

04:31 ดึงเกลียวออกจากโถแยกน้ำแยกกาก

04:49 ดึงถ้วยกรองและโครงใบปาดออกจากโถแยกน้ำแยกกาก

04:55 ดึงโครงใบปาด ออกจากถ้วยกรอง

05:11 ถอดและใส่ ซีลโครงใบปาด

06:29 ถอด-ใส่ ซีลยางกลางโถแยกน้ำแยกกาก

07:33 ถอด-ใส่ ซีลก๊อกน้ำผลไม้

08:51 ถอด-ใส่ ซีลช่องกาก

10:57 ประกอบชุดคั้นเพื่อสกัดน้ำผักผลไม้

15:26 สวิตช์ควบคุมการทำงาน

16:10 ต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง

16:43 สาเหตุ-แก้ไข มอเตอร์ไม่ทำงาน

17:48 คำแนะนำการเตรียมผักผลไม้ก่อนสกัด

19:15 เทคนิคการสกัด ผัก-ผลไม้

22:19 วิธีถอดชุดคั้นเมื่อสกัดเสร็จ

22:54 ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ และมอเตอร์

28:12 ข้อควรระวัง และข้อแนะนำในการใช้งาน

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com