ไขมันในเลือดสูง ห้ามพลาดสูตรนี้ ด้วยเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Oscar DA1200

ไขมันในเลือดสูง ห้ามพลาดสูตรนี้ ด้วยเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Oscar DA1200

ไขมันในเลือดสูง ห้ามพลาดสูตรนี้ ด้วยน้ำสกัดเย็นสูตรลดไขมัน จากเครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้สกัดเย็น Oscar รุ่น DA1200

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com