การรับประกัน

เงื่อนไข
การรับประกัน

 1. เครื่องคั้นน้ำผักผลไม้แยกกากสกัดเย็น Angel, Hurom, Oscar, SAVTM รับประกันมอเตอร์ 5 ปี * ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น *
 2. เครื่องคั้นน้ำผักผลไม้แยกกากสกัดเย็น Blendplus Mini Slowjuicer รับประกันมอเตอร์ และ ชิ้นส่วน 1 ปี * ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น *
 3. เครื่องปั่นผักผลไม้ Airfree, Blendplus, OZEN รับประกันมอเตอร์ 1 ปี * ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น *
 4. เครื่องปั่นผักผลไม้ Vitamix รุ่น VM0109 รับประกันมอเตอร์ 7 ปี * ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น *
 5. เครื่องคั้นน้ำผักผลไม้แยกกากสกัดเย็น BL34 รับประกันมอเตอร์ 1 ปี * ใช้เพื่อการพาณิชย์ *
 6. เครื่องคั้นน้ำผักผลไม้แยกกากสกัดเย็น Hurom เฉพาะรุ่น H22, รับประกันมอเตอร์ 1 ปี * ใช้เพื่อการพาณิชย์*
 7. เครื่องคั้นน้ำผักผลไม้แยกกากสกัดเย็น SAVTM Pro รับประกันมอเตอร์ 1 ปี * ใช้เพื่อการพาณิชย์ *
 8. เครื่องปั่นผักผลไม้ Vitamix รุ่น 2 Speed, Drink Macchine Advance, Prep 3 รับประกันมอเตอร์ 3 ปี * ใช้เพื่อการพาณิชย์ *

เงื่อนไข
การรับประกัน *ยกเว้น*

 1. การใช้งานผิดประเภท หรือ ใช้โดยประมาท น้ำเข้ามอเตอร์
 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า สวิตช์ คอนเดนเซอร์ ลูกปืน ชุดเกียร์ ซีลยาง
 3. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

ลงทะเบียน

* กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง
JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com