นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การจัดเก็บข้อมูล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลจากคุณเมื่อคุณได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชี ทำการซื้อของ เข้าร่วมแข่งขัน และ/หรือเมื่อคุณได้ลงชื่อออก ข้อมูลที่เราได้จัดเก็บไว้นี้ประกอบไปด้วยชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือบัตรเครดิต ข้อมูลอื่น ๆ ตามความจำเป็นนอกจากนี้เรายังได้รับและจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ IP address ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และหน้าเพจที่คุณร้องขอ

2. การใช้งานข้อมูล

ข้อมูลที่เราได้จัดเก็บจากคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อ:

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคุณและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้แสดงเนื้อหาโฆษณาเฉพาะสำหรับคุณ
  2. ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
  3. ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและการตอบสนองต่อความต้องการของคุณ
  4. ติดต่อคุณผ่านทางอีเมล์ หรือ ช่องทางอื่น ๆ เพื่อแจ้ง โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข่าวสาร หรือ ทำการสำรวจข้อมูล

3. ความเป็นส่วนตัว E-Commerce

เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เราจัดเก็บบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จะไม่ถูกจำหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือมอบให้แก่บริษัทอื่นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อทำตามคำร้องขอและ/หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งของตามออเดอร์ เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

เราไม่มีการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งนี่ไม่รวมถึงบุคคลที่ 3 ผู้ที่ช่วยเหลือเรา ในการดำเนินการเว็บไซต์หรือดำเนินธุรกิจของเราตราบใดที่บุคคลเหล่านี้มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ เรามีความจำเป็นที่จะต้องแชร์ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีของการสืบสวน ป้องกัน หรือการกระทำต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรืออาจเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของเรา หรือเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาด การโฆษณา หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

5. การรักษาข้อมูล

เรามีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการเข้ารหัสที่ทันสมัยเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ ซึ่งถูกส่งผ่านทางออนไลน์ VpnMentor ยังมีการปกป้องข้อมูลของคุณแบบออฟไลน์ มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือให้บริการลูกค้า) ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์/เซิฟเวอร์ที่ถูกใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย

เราใช้คุกกี้หรือไม่?

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบุผู้เยี่ยมชมที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว นอกจากนี้คุกกี้ของเรายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานของผู้ใช้ด้วยการติดตามและสามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจได้ การใช้งานคุกกี้นี้ไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตันได้บนเว็บไซต์ของเรา

6. ยกเลิกการติดต่อ

เราใช้อีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้เพื่อส่งข้อมูลและอัพเดทเกี่ยวกับออเดอร์ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ ถ้าหากคุณไม่ประสงค์รับข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตคุณสามารถทำตามขั้นตอนการยกเลิกรับข้อมูลได้ที่ด้านล่างของอีเมล์แต่ละฉบับ

7. การยอมรับ

การใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณได้ยอมรับในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com